Autoverzekering Afsluiten Online

Voordelige Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de beste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Autoverzekering annuleren

Wil je de verzekering van je autoopzeggen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeringsmaatschappij zal jouw autoverzekering zoals verwacht binnen een maand stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je lopendeautoverzekering op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeringsmaatschappij eenpremieverhogingdoorvoert of de voorwaarden aapast,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn beëindigen.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische hulpnodig hebben. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een aanrijding, maar onderandere tevens een geschil met jeautomonteur. Aan de ene kant kun je danrechtsbijstand krijgen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een andereauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw behoeften past en natuurlijk zo goedkoper mogelijk. Onderandere de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de premieprijs die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het aante raden iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Premie autoverzekering berekenen

Het berekenen van de prijs voor de autoverzekeringhangt van veel factoren af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste eigenschappen waarmee rekening gehoudenwordt als de maandprijs van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkelt een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto vergoed.

No-claim van autoverzekering vergelijken

Een belangrijke motivatie om geen schade in te dienen bij de verzekeraar, is de no-claim. Dit betekent dat als je schade claimt, je meer betaalt in de maandelijkse premie. Om die reden is de no-claimbeschermer in het leven geroepen. Deze optie kost weliswaar iets extra, maar hiermee kun je jaarlijks één schadeclaim doen, zonder dat de korting omlaag gaat. Daarmee is dus te voorkomen dat je te maken krijgt met een hoge prijs voor de premie als je schade claimt. Hier is meer te zien: voordelige autoverzekering

Scroll naar boven