goedkoopste autoverzekering van nederland

Kosten Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast degebruikelijkedekking van de autoverzekeringheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te nemen. Je kuntbij heel veelautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een schadeverzekering inzittenden vergoedt deuiteindelijk geleden schade van de meerijdersdie in je auto zatenlopende de aanrijding. Ook hier maakt het niet uitwie er schuldig is.

Een gebrekenverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de autoverzekering. Die dekking biedt tegen lichamelijkeen niet-lichamelijke gebreken na een aanrijding. Meestal is dit een bescherming maximaal een miljoen euro. Met een inzittendenverzekering zorg je dat je perfecte dekking hebt alser een aanrijdingis gebeurd.

Kosten Autoverzekering

Als je een andere autokoopt, moet je verplicht een autoverzekering afsluiten. Dit is snelte doen, maar let op dat je de juiste schiftinghierbij maakt. Er zijn circa 120 verschillendeverzekeringen voor auto’sen de optie hangt bijvoorbeeld af van het grootte van de auto, hoe oud je bent en hetaantal schadevrije jaren dat je hebtopgebouwd.

Alles over je autoverzekering vergelijken

Autoverzekeraarsbepalen de premie vanhun autoverzekering op bovenstaandekarakterisering. Om devoordeligstepolis voor de verzekeringvan je autote berekenen hebben ze deze gegevens nodig. Devoordeligstekoop is niet immer de meest goedkope autoverzekering: kwaliteit iszeker zo belangrijk. Daarom kun je bij ons deautoverzekeringvergelijken die het betere bijjouw persoonlijke geval past. Vervolgens kun jeterstond eenprima, maarvoordelige autoverzekeringafsluiten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een botsinggehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelemedepassagiers.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. vergoedt degebreken die de berijder en/ofinzittendenervaren door het schade.Dat kan geestelijkeschade zijn, maar ook gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meerdoorsneekennis over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: kosten autoverzekering

Scroll naar boven