Kosten Autoverzekering Per Maand

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te nemen. Je kuntbij bijna alleautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden betaalt deuiteindelijk geleden schade van de meerijdersdie in je auto zatentijdens hetongeluk. Ook hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een gebrekenverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de verzekeringvoor je auto. Die bescherming biedt tegen lichamelijkeen materiële schade na een aanrijding. In de regel is dit een bescherming ten hoogste 1.000.000,- euro. Met een inzittendenverzekering regel je dat je perfecte dekking hebt alser een aanrijdingis gebeurd.

No-claimbeschermer

Enkeleautoverzekeraars bieden tevens demogelijkheid om je extra te verzekeren met eenbescherming van je no-claim. Met deze beschermerkun je één keer per 12maanden gebreken laten uitbetalenzonder dat de maandlasten van de verzekering van je auto verhoogd wordt en zonder dat je korting op de no-claimlager wordt. Het verhalen van deze schade heeftdaarentegen wel effect op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het daardoor mogelijk dat je kosten wel meer wordtals gevolg van het verlaagde aantalschadevrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeessentieel vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een ongelukgehandicapt raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelecarpoolers.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. betaalt degebreken die de berijder en/ofmedepassagierservaren door het aanrijding.Dat kan geestelijkegebreken zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralledaagsegegevens over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: kosten autoverzekering per maand

Scroll naar boven