Autoverzekering Afsluiten Na Aankoop

Hoeveel Kost Een Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de verzekering van je autobeëindigen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal je autoverzekering overhet algemeen binnen 30 dagen stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je lopendeverzekering van jeauto op! Wil je de autoverzekering annuleren omdat jeverzekeraar eenpremiestijginginvoert of de simpelevoorwaarden wijzigt,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn beëindigen.

Pechhulp

Meestal is er de optie om je extra te verzekeren tegen pechhulp in eigen land of onder andere in heel Europa. Als je hiervoor een aanvullende autoverzekering afsluit, ontvang je te allen tijde hulp als je onderweg problemen hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering betaalt kosten alseffect van pech met de auto. Met deze verzekering voor je auto krijg je spoorslags hulp als je auto door pech en/of eenmotorisch defect niet meer kan rijden. Je hebt dekeus voor eendit land en/of Europa dekking.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook wanneer u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog aanvullendverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed.Dit geldt echter niet voor alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer men een nieuweauto koopt. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan interessant vindt. Zo is het mogelijkom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld uwruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: hoeveel kost een autoverzekering

Scroll naar boven