goedkoopste wa autoverzekering

Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Heb je ook een schadeverzekering voor inzittenden, dan is de schadelenverzekering voor inzittenden overbodig. De overeenkomst in bescherming is te groot, waarmee je nodeloos veel premie betaalt. Dat wil je zeker liever voorkomen! Met de schadeverzekering krijg je de echt geleden gebreken uitbetaald in plaats van een vatevoren vastgesteld uit te keren bedrag. De bescherming is vrijwel altijd voor gebreken tot één miljoen euro. Autoverzekering vergelijken.

Pechhulp

Vaak is er de mogelijkheid om je extra te verzekeren voor hulp bij pech in eigen land of onder andere in heel Europa. Als je hiervoor een aanvullende verzekering voor je auto afsluit, krijg je te allen tijde hulp als je onderweg ellende hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt onkosten alseffect van pech met de auto. Met deze verzekering voor je auto krijg je onmiddellijk hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch mankement niet meer kan rijden. Je hebt demogelijkheid voor eenHolland en/of Europa dekking.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een andereauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw situatie past en natuurlijk zo voordelig mogelijk. Onderandere de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de prijs die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het verstandiger iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Prijs autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de premie berekenen kan alleen indien het type auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke eigenschap is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Ook wordt er bij het berekenenvan de autoverzekering rekeninggehouden met geslacht en leeftijd.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je alleen een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade betaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest goedkope autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet uitbetaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

Is een goedkope autoverzekering aan te raden?

De meest voordelige autoverzekering vind jedoor te kiezen voor een ‘Alleen WA dekking’ te kiezen. Zoalshierboven beschreven staat zijn veel schades niet gedekt. Om die reden hoefteen goedkope autoverzekering nietdirect de beste keuze te zijn. Door bij ons een autoverzekering te vergelijken vind je welsimpel de voordeligste autoverzekeringdie past bij de gewenste dekking. Of je nu ‘Alleen WA verzekerd’‘WA+ Beperkt casco’ of ‘WA + Volledig casco’ kiest, viaons vind je altijd de meest voordelige autoverzekering aangepastop jouw persoonlijke situatie. Hier is meer te zien: hoe duur is een autoverzekering

Scroll naar boven