All Risk autoverzekering

Goedkope Autoverzekering Wa

Door te vergelijken op onze website vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de verzekering van je autoopzeggen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering zoals verwacht binnen 30 dagen stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je lopendeverzekering van jeauto op! Wil je de autoverzekering stopzetten omdat jeverzekeringsmaatschappij eenpremieverhogingdoorvoert of de gebruikelijkevoorwaarden wijzigt,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn stopzetten.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert debeste verzekering voor je auto voor jouwgeval te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel goed tedoen: na het invullen van slechts vier vragen zie jeonverwijld wat voor jou de driebestepolissen zijn. Degoedkopere autoverzekering kun je via deze website aanklikken en je wordtdoorgestuurd naar de site vande verzekeringsmaatschappij.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleoverige autoverzekeringen bekijken. Of er eenpaar naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeofferte op je scherm bekijken ofaanstonds een autoverzekering vinden op de sitevan de verzekeraar. Zo simpel is je autoverzekeringte vergelijken op hier.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest moeilijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen betaald.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed.Dit geldt echter niet voor alle claims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de tussen 3 en 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer de verzekeringnemer een nieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld het glas aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering wa

Scroll naar boven