goedkoopste autoverzekering van nederland

Goedkope Autoverzekering Jeugd

Door te vergelijken op hier vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenongeval met je auto medischekosten hebt dan worden deze kostenvergoed door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van blijvendearbeidsongeschiktheid of overlijden vaneen passagier, dan krijg je ook eenvooraf bepaalde uitkering als je aanvulling een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de gebrekeninzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of deschade wel door eigen oorzaak isveroorzaakt.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisdekkingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extradekkingen nemen, zoals hulp bijautopech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de premieextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt ogenblikkelijk vinden wijzigen ofbeëindigen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting maandelijks verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  meteen wijzigen, aanvullen ofannuleren van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een botsinginvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelebijrijders.
  • Schadeverzekering voorpassagiers. vergoedt degebreken die de automobilist en/ofinzittendenervaren door het botsing.Dat kan geestelijkegebreken zijn, maar tevens gebreken aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om onder meerschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralledaagsegegevens over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering jeugd

Scroll naar boven