Autoverzekering Afsluiten Voor Aankoop

Goedkope Autoverzekering 18 Jaar

Door te vergelijken op onze website vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Autoverzekering annuleren

Wil je de autoverzekeringopzeggen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeringsmaatschappij zal je autoverzekering overhet algemeen binnen een maand stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je huidigeautoverzekering op! Wil je de autoverzekering annuleren omdat jeverzekeringsmaatschappij eenpremiestijgingdoorvoert of de voorwaarden vernieuwt,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn stopzetten.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische hulpgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een ingeluk, maar onderandere tevens een probleem met jeautogarage. Aan de ene kant kun je danrechtsbijstand krijgen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandontvangen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jebenodigd vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een schadegehandicapt raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelemedepassagiers.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. vergoedt degebreken die de bestuurder en/ofpassagiersondervinden door het schade.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar tevens gebreken aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor rechterlijk advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergewonegegevens over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering 18 jaar

Scroll naar boven