goedkope autoverzekering

Goedkoopste Autoverzekering Voor Jongeren

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de verzekering van je autoopzeggen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeringsmaatschappij zal je autoverzekering zoals verwacht binnen 30 dagen stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je lopendeautoverzekering op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeringsmaatschappij eenpremiestijginginvoert of de voorwaarden vernieuwt,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn opzeggen.

No-claimbeschermer

Een aantalautoverzekeraars bieden tevens deoptie om je aanvullend te verzekeren met eenbescherming van je no-claim. Met deze beschermerkun je 1 keer per 12maanden gebreken laten vergoedenzonder dat de kosten van je autoverzekering omhooggaat en zonder dat je korting op de no-claimverlaagd wordt. Het verhalen van deze schade heeftdaarentegen wel effect op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het hierdoor eenmogelijkheid dat je maandprijs wel hoger wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een andereauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw behoeften past en natuurlijk zo goedkoper mogelijk. Onderandere de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de premie die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het verstandiger iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Premie autoverzekering berekenen

Het berekenen van de premie voor de autoverzekeringhangt van veel elementen af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste elementen waarmee rekening gehoudenwordt als de prijs van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je uitsluitend een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen betaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

No-claim van autoverzekering vergelijken

Een belangrijke reden om geen schade in te dienen bij de verzekeraar, is de no-claim. Dit betekent dat als je schade claimt, je meer betaalt in de maandelijkse premie. Om die reden is de no-claimbeschermer in het leven geroepen. Deze optie kost weliswaar iets extra, maar hiermee kun je jaarlijks één schadeclaim doen, zonder dat de korting omlaag gaat. Daarmee is dus te voorkomen dat je te maken krijgt met een hoge kostprijs als je schade claimt. Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering voor jongeren

Scroll naar boven