All Risk Autoverzekering Vergelijken

Goedkoop Autoverzekering

Door te vergelijken op onze website vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeringsmaatschappijanders vastgelegd. Soms is heteen 24 uren, een maand, maar 12 maanden komtook wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die aangemeld zijn bij het Verbond vanverzekeraars berekent men eeneenvoudigecontracttermijn van maximaal 12 maanden. Na dat jaar mag je dagelijksannuleren met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

Pechhulp

in de regel is er de optie om je aanvullend te beschermen tegen hulp bij pech in Nederland of onder meer in het buitenland. Als je hiervoor een aanvullende autoverzekering aangaat, krijg je altijd hulp als je onderweg pech hebt aan je auto. hulp bij autopech wordt echter meestal als aparte verzekering voor je auto afgesloten, waardoor deze niet aanvullend op de autoverzekering hoeft worden gekozen. Ga ook hier na of je niet te veel verzekerd bent en voorkom dat je nodeloos te veel betaalt.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en deverzekeringsmaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald, maar niet in alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de 3 tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer de verzekeringnemer een splinternieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet meteeneen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan interessant vindt. Zo is het een mogelijkheidom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenclaim, of kunt u bijvoorbeeld het glas extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkoop autoverzekering

Scroll naar boven