goedkope autoverzekering afsluiten

Autoverzekering Zakelijk Vergelijken

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast deeenvoudigedekking van de verzekering voor je autoheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij heel veelautoverzekeraars kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende autoverzekering biedt bescherming voor echtopgelopen letselschade en/of gebreken aan bagageof persoonlijke bezittingen van debestuurder en ;eventuelemeerijders als gevolg van eenongeval met je auto. De hoogte van deuitbetaling die je krijgt, isgebonden aan van de geledenschade en is over het algemeen maximaal 1 miljoen euro. Hoe hoog demaximale uitbetaling exactwordt, kun je nalezen in de voorwaarden van jeverzekering van jouw autoverzekeraar.

No-claimbeschermer

Veelautoverzekeringsmaatschappijen geven tevens deoptie om je aanvullend te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je 1 keer per jaar gebreken laten uitbetalenzonder dat de kosten van je autoverzekering verhoogd wordt en zonder dat je no-claimkortingverlaagd wordt. Het claimen van deze schade heeftdaarentegen wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor mogelijk dat je maandprijs wel verhoogd wordtals gevolg van het verlaagde aantalschadevrije jaren.

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Zorgervoor dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto hebtgekocht. U kunt het beste de verschillende providersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle optionelemogelijkheden zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor jonge bestuurders zijn er ook aparte verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke mogelijkheden er allemaal zijn. De prijs kan heel veelverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt ugemakkelijk online doen. Dit is doorgaans niet heel moeilijk.

Premie autoverzekering berekenen

Het berekenen van de premie voor de autoverzekeringhangt van veel factoren af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste elementen waarmee rekening gehoudenwordt als de premie van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkelt een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest goedkope autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet vergoedworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto vergoed.

Is een goedkope autoverzekering aan te raden?

De voordeligste autoverzekering vind jedoor te kiezen voor een ‘Alleen WA dekking’ te kiezen. Zoalshierboven beschreven staat zijn veel schades niet gedekt. Om die reden hoefteen goedkope autoverzekering nietdirect de beste keuze te zijn. Door bij ons een autoverzekering te vergelijken vind je weleenvoudig de voordeligste autoverzekeringdie past bij de gewenste dekking. Of je nu ‘Alleen WA verzekerd’‘WA+ Beperkt casco’ of ‘WA + Volledig casco’ kiest, viaons vind je altijd de goedkoopste autoverzekering aangepastop jouw persoonlijke situatie. Hier is meer te zien: autoverzekering zakelijk vergelijken

Scroll naar boven