ANWB Autoverzekering

Autoverzekering Goedkoopst

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die het beste bij jouw situatie past.{met de beste kwaliteit-prijsverhouding.

Autoverzekering Goedkoopst

Vergelijken op kwaliteit en kosten: wij baseren jouw resultatenlijst op basis van kosten. Debeste verzekering voor je auto voor jouw situatie komt bovenaan in beeld. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijeenvoudig de beterekeuze voor je autoverzekering maken.

Aanwijzingen om minder te betalen aan de autoverzekering van je auto: is je auto ouder dan 5 of 10 jaar? Dan kan het verstandig zijn om je bescherming bij te stellen. Ben je lid van Route Mobiel, ANWB of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen automobilistenhulp bij je autoverzekering. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en controleren wat je al hebt. extra verzekeren is niet verstandig?

Een verzekering voor jeauto vergelijken op maandpremie? De verzekeringsmaatschappijberekent de premie van je persoonlijkeautoverzekering,en houdt rekening met de volgende elementen:

 • De postcodevan de hoofdbestuurder
 • Hetaantal schadevrije jaren
 • Het aantalgereden kilometers per jaar
 • Leeftijd(bij sommige autoverzekeringenbetalen jongeren en ouderen een toeslag)
 • Deoorspronkelijke cataloguswaarde of dagwaarde
 • Mate vanbeveiliging van de auto
 • Accessoiresin de auto

Met deze elementen kun je een goede autoverzekering vergelijken op onze site, waardoor je te allen tijde een weloverwogen autoverzekering voor jouw situatie afsluit. Dat geld zeker in het geval van autoverzekering goedkoopst.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor verschillende dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering + beperktcasco en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetaan te raden om een allrisk verzekering voor jeauto af te sluiten. Voor auto’s die ouder dan 10kalenderjaar zijn, is alleen eenWA-verzekering meestal voldoende.

 • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWA-verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorschade die jij toebrengt aan de auto van ander. Bijschade aan tastbare goederen is de beschermingten hoogste ruim€2.000.000, voor letselschade aan mensen is dit tenhoogste 7,vijf miljoen euro.

 • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een beperkt casco verzekeringvoor je auto ben je niet alleen beschermd bijschade die jij met je auto toebrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor gebrekenaan je eigen auto, bijvoorbeeld doorhet weer. Ook diefstal enruitgebreken wordt meestalgedekt doorverzekeraars. Let als het evenkan op dat je naar een schadehersteller gaatdie afspraken heeft gemaakt met jeverzekeraar.

 • Allrisk

Met een Allrisk autoverzekering ben je verzekerd voor alle schade aanje auto. Of je zelf een paaltje raakt of dat iemand een deuk in jouw auto rijdt, je krijgt deschade uitbetaald. Eenprettige gedachte.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisdekkingen kiezen;

 • WA
 • WA-Plus
 • WA-Casco

ook kunt u extradekkingen nemen, zoals pechhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de premieextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt gauw vinden wijzigen ofbeëindigen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting elke maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pre’s van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

 • Geen jaarcontract
 •  onverwijld wijzigen, aanvullen ofopzeggen van uw polis
 • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
 • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Autoverzekeringen vergelijken: welke beschermingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

 • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de voordeligste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigengebreken niet.
 • WA + beperkt casco. Naast de WA-dekking, wordt nuook de schade aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door bijvoorbeeld eenongeval) wordt niet vergoed.
 • All Risk.Alles wat onder beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt tevens alle schade aan jeeigen auto uitbetaald.

De optie voor dedekking hangt af van het bouwkalenderjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor devoordeligste autoverzekering en dekking: kwaliteit is tevensbelangrijk. Ga je bij ons je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de juiste mogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: autoverzekering goedkoopst

Scroll naar boven